$left
$middle

Mellananvändning av platser

Mellananvändning handlar om att utnyttja platser som står inför stora förändringar, få dem att leva under planeringstiden och att användningen ska kunna påverka platsernas nya utformning.

Mellananvändning är en ny metod för Malmö stad. Den skapar nya typer av samarbeten inom stadsbyggnadsprocessen och innebär en möjlighet för Malmöbor, verksamheter och andra intressenter att delta i delar av processen kring utformningen av gemensamma ytor.

Förhoppningen är att en plats kan aktiveras med nya typer av lösningar och engagemang på bred front i ett område tills den slutgiltiga visionen för platsen är förverkligad.

Testa först – bygg sen

Genom att göra små tester som är lätta att ändra och utveckla skapas bättre underlag för att göra rätt och skapa mervärden för hela staden.