$left
$middle

Cykelstaden Malmö

Malmö är en cykelstad. Här cyklar man överallt, hela tiden, året runt. Man cyklar för att det är enkelt och snabbt. Till och med på vintern!

Idag görs 25 procent av Malmöbornas resor på cykel, 2030 ska andelen vara 30 procent. Det är ett ambitiöst politiskt antaget mål. För att nå målet behöver vi arbeta med cykelfrågan väldigt brett.

Visionen för cykelstaden Malmö är att alla Malmöbor ska ha rätt att cykla. Det är en demokratisk vision som kan innebära väldigt myck­et som exempelvis:

  • Rätten att känna sig prioriterad i trafiken som cyklist
  • Rätten till en trygg och säker cykelväg
  • Rätten till säker cykel­parkering
  • Rätten till service för cyklister eller tillgången till en cykel när du behöver en
  • Rätten till rörelse och möjligheten att ta del av sin stad.
  • Möjlighet att lära sig att cykla

Men också att få känna vinden i håret även om man är för ung eller för gammal att trampa på egen hand. Helt enkelt om varje Malmöbos rätt att röra sig genom staden och genom livet. På cykel.

Så gör vi Malmö till en cykligare stad

Trafik- och mobilitetsplanen för Malmö antogs av kommunfullmäktige 2016 och därmed har vi ett mål för cykelandelen som inte bara tekniska nämnden står bakom, utan är beslutat på högsta politiska nivå. Vårt mål för cykelstaden Malmö är att 30% av Malmöbornas resor ska på cykel senast år 2030.

För att nå målsättningen arbetar Malmö stad inom flera förvaltningar på bred front med att förbättra villkoren för stadens cyklister.

Det har bland annat under flera års tid funnits en cykelgrupp som fokuserar på insatser inom flera olika cykelområden:

Staden arbetar även med olika typer av aktiviteter med cykeln i fokus. Aktiviteterna syftar till att inspirera fler till att cykla i staden.

Cykelbokslut

I vårt cykelbokslut samlar vi kunskaper om utvecklingen och ger förutsättningar för värdefulla reflektioner till det fortsatta arbetet.

Cykelbokslut

Cykelundersökning

Aktuellt och nyheter

Skärpta regler för elsparkcyklar

Från och med 1 september blir det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor och elsparkcyklar ska istället parkeras i cykelställ eller på särskild uppställningsplats för elsparkcyklar. De nya reglerna har kommit till för att höja trafiksäkerheten för gångtrafikanter.

Nu bygger vi Malmös första supercykelstråk

I slutet av augusti påbörjas ombyggnationen av Lundavägen. Lundavägen är första delen i stadens utbyggnad av så kallade supercykelstråk. Det blir bredare cykel- och gångbanor och bättre möjligheter för uteserveringar. Arbetet beräknas vara klart i december 2022.

sv