$left
$middle

Nya kollektivtrafikstråk

Inom Ramavtal 8 ansvarar Malmö stad för att bygga fyra nya kollektivtrafikstråk och utveckla ett befintligt. Samtidigt anlägger vi fler cykelbanor och förbättrar gatumiljön. Ombyggnationen av gatorna kommer göra det smidigare att resa hållbart i Malmö.

Enligt Ramavtal 8 ansvarar Malmö stad för att genomföra åtgärder som främjar kollektivtrafiken. Malmö stad ska därför bygga fyra nya kollektivtrafikstråk och utveckla ett befintligt, linje 5.

För att åstadkomma detta kommer Malmö stad behöva bygga om många av stadens gator de kommande åren. Gatornas utseenden och funktioner kommer förändras för att kunna trafikera fler bussar, och särskilt de 24 meter långa elektrifierade MalmöExpressen-bussarna, som kräver extra utrymme. När ombyggnationerna är klara blir det både mer hållbart och attraktivt att resa kollektivt i Malmö. 

Insatserna innebär också förbättringar av gatumiljön. Exempelvis kommer bussterminaler och hållplatser flyttas eller uppgraderas och en del gator få nya cykelbanor, planteringar, bänkar med mera. Det planeras också för två nya broar för kollektivtrafik och cykel.

Följande kollektivtrafikstråk/stadsbusslinjer ingår i Ramavtal 8 Storstad Malmö:

Karta över stråken

Stråken som visas i kartan är de som på ett eller annat sätt påverkas av projekten inom Ramavtal 8 Storstad Malmö, och är inte det fullständiga linjenätet.

sv