$left
$middle

Nya kollektivtrafikstråk

Inom Ramavtal 8 Storstad Malmö ingår fyra nya kollektivtrafikstråk samt utveckling av det befintliga, linje 5. Stråken ska anpassas till MalmöExpressen-bussar så att ännu fler har möjlighet att resa kollektivt i ett växande Malmö.

Malmö stad ansvarar för att genomföra åtgärder som ger bussen hög framkomlighet i trafiken. Detta betyder att vi behöver bygga om gator och stadsmiljön i anslutning till dessa - ibland från fasad till fasad.

Bussterminaler och andra viktiga bytespunkter kommer ses över och anpassas. Det planeras också för två nya broar för kollektivtrafik och cykel.

Följande kollektivtrafikstråk/stadsbusslinjer ingår i Ramavtal 8 Storstad Malmö:

Karta över stråken

sv