Nya kollektivtrafikstråk

Inom Ramavtal 8 Storstad Malmö ingår fyra nya kollektivtrafikstråk samt utveckling av det befintliga, linje 5. Stråken ska anpassas till MalmöExpressbussar så att ännu fler har möjlighet att resa kollektivt i ett växande Malmö.

Följande kollektivtrafikstråk/stadsbusslinjer ingår i Ramavtal 8 Storstad Malmö:

  • MEX Linje 2 (Kastanjegården–Lindängen–Söderkulla–Nyhamnen). Trafikstart december 2027.
  • MEX Linje 4 (Limhamn kalkbrottet–Segevångsbadet). Trafikstart december 2024.
  • MEX Linje 5 (Stenkällan–Rosengård–Västra Hamnen), utveckling av dagens MalmöExpressen, klart december 2024.
  • MEX Linje 8 (Lindängen–Hermodsdal–Västra Hamnen). Trafikstart juni 2022.
  • MEX Linje 10 (Malmö C–Lorensborg–Hyllie–IKEA Hubbhult–Svågertorp). Trafikstart december 2027.

Malmö stad ansvarar för att genomföra åtgärder som ger bussen hög framkomlighet i trafiken. Detta betyder att vi behöver bygga om gator och stadsmiljön i anslutning till dessa - ibland från fasad till fasad.

Bussterminaler och andra viktiga bytespunkter kommer ses över och anpassas. Det planeras också för två nya broar för kollektivtrafik och cykel.

Karta över området