$left
$middle

Dementia

Päivätoiminta alle 66-vuotiaille dementiasairaille

Club Cefalon -päivätoiminta on suunnattu niille, joilla on diagnosoitu dementia ja jotka ovat ilmoittautumishetkellä alle 66-vuotiaita. Club Cefalonissa sinulle tarjotaan mahdollisuus mielekkääseen työhön kiinnostuksesi huomioiden. Tarkoituksena on, että pystyt säilyttämään toimintakykysi mahdollisimman pitkälle osallistumalla päivätoimintaan ja tapaamalla muita vastaavissa tilanteissa. Perjantaisin klo 10.30-12.00 päivätoiminta on avoin myös ilman lähetettä.


Päivätoiminta 66-75-vuotiaille dementiasairaille

Club Ängdalassa sinulle tarjotaan mahdollisuutta tavata muita ja tehdä aktiviteetteja kiinnostuksesi ja kykyjesi mukaan. Päivätoiminnalla tuetaan psyykkisten ja fyysisten kykyjesi ylläpitoa.

Päivätoiminta dementiasairaille vanhuksille

Malmössa on kymmenen päivätoimintapaikkaa, joista suurin osa on suunnattu ikäihmisille. Päivätoiminnalla voidaan tukea ja täydentää kotihoidon toimia tai helpottaa omaisten arkea.

Konsultoitavat dementiahoitajat ja Silvia-hoitajat

Konsultoitavat dementiahoitajat ja Silvia-sairaanhoitajat antavat neuvoa, tukea ja ohjausta sinulle ja läheisillesi liittyen kognitiivisista häiriöihin tai dementiaan.

Konsultoiva dementiahoitaja tai Silvia-sairaanhoitaja voi auttaa:

  • antamalla neuvoa
  • tarjoamalla keskusteluapua
  • tekemällä kotikäyntejä tai ottamalla vastaan ​​käyntejä
  • tarjoamalla tukea ja koulutusta omaisille
  • ohjaamalla eteenpäin tarvittavan avun piiriin

Täältä löydät konsultoivan dementiahoitajan tai Silvia-sairaanhoitajien yhteystiedot. (ruotsiksi)

Onko sinulla kysyttävää toiminnasta ja haluat puhua siitä suomeksi? Voit soittaa keskiviikkoisin klo. 8.30-10.30 puhelinnumeroon 040-34 40 56.


Demens

Dagverksamhet för personer under 66 år med demenssjukdom

Dagverksamheten Club Cefalon vänder sig till dig som har en diagnostiserad demenssjukdom och som är under 66 år vid inskrivningstillfället. På Club Cefalon erbjuds du möjlighet till en meningsfull sysselsättning, utifrån dina intressen och förutsättningar. Vår förhoppning är att du ska kunna bibehålla dina förmågor så långt det är möjligt, genom att delta i vardagsaktiviteter och träffa andra i liknande situation. På fredagar klockan 10.30–12.00 har de öppen verksamhet utan remiss.

 

Dagverksamhet för personer 66-75 år med demenssjukdom

Club Ängdala är en verksamhet för dig som är 67–75 år och har en demenssjukdom. På Club Ängdala erbjuds du att träffa andra och göra aktiviteter utifrån dina intressen och förutsättningar. Dagverksamheten ger stöd i att bibehålla dina psykiska och fysiska förmågor, så långt det är möjligt.

 

Dagverksamhet för äldre personer med demenssjukdom

Dagverksamhet är till för dig som är äldre och har en demenssjukdom. Det finns tio dagverksamheter runt om i Malmö och de allra flesta riktar sig till äldre personer.

Den kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga.

 

Konsultativa demenssjuksköterskor och Silviasystrar

Konsultativa demenssjuksköterskor och Silviasystrar kan ge råd, stöd och vägledning till dig och dina anhöriga om du har drabbats av kognitiv svikt eller demenssjukdom.

Konsultativ demenssjuksköterska eller Silviasyster kan hjälpa dig genom att:

  • vara rådgivande
  • erbjuda enskilda samtal
  • göra hembesök eller ta emot besök
  • ge stöd och utbildning till anhöriga
  • förmedla kontakt internt eller externt beroende på problematik

Här hittar du kontaktuppgifter till konsultativ demenssjuksköterska eller Silviasyster. (på svenska)

Har du frågor gällande verksamhet i Malmö och har behov av att prata om det på finska? Du är välkommen att ringa på onsdagar mellan kl. 08.30-10.30 på telefon 040-34 40 56.

Kontakta oss

en