$left
$middle

Asunnon mukauttaminen

Jos toimintakykysi on pysyvästi rajoittunut, voit hakea tukea asuntosi mukauttamiseen. Tuen tarkoitus on helpottaa päivittäistä elämää ja mahdollistaa itsenäinen eläminen omassa kodissa.

Tukea myönnetään kohtuullisiin, asunnon kiinteiden rakenteiden mukauttamisesta koituviin kustannuksiin. Kiinteillä rakenteilla tarkoitetaan asunnon sisällä tai yhteydessä olevia rakenteita, joita asukas ei ota mukaansa muuttaessaan muualle.

Asunnon mukauttamiseen myönnetty tuki pohjautuu lakiin (1992:1574) asunnon mukauttamisesta.

Mukauttamistoimenpiteet voivat olla tarpeellisia, jotta asukas voisi esimerkiksi:

 • Liikkua asunnon sisällä
 • Huolehtia hygieniastaan
 • Päästä sisään ja ulos asunnostaan

Edellytyksenä tuen saamiselle on, että mukauttamistoimenpide on tarpeellinen, ja etteivät yksinkertaisemmat keinot, kuten apuvälineiden käyttäminen, ole riittäviä.

Kuka voi hakea tukea asunnon mukauttamiseen? 

 • Henkilö, jonka toimintakyky on rajoittunut, tai jonka asuinkumppanin toimintakyky on rajoittunut.
 • Henkilö, joka on toimintakyvyltään rajoittuneen lapsen yhteishuoltaja.
 • Henkilö, joka on sitoutunut vastaamaan toimintakyvyltään rajoittuneen henkilön hoidosta ja huolenpidosta kotonaan säännöllisesti ja pitkäaikaisesti.

Voit hakea tukea, jos asut vuokralla, asumisoikeusasunnossa tai omakotitalossa. Vuokra- ja asumisoikeusasunnon mukauttamiseen vaaditaan kiinteistönhaltijan suostumus.

Tuen myöntämistä koskevat rajoitukset

 • Vaihtaessasi asuntoa voit saada tukea hintaviin sopeutustoimenpiteisiin vain, jos sinulla on erityinen syy valita juuri kyseinen asunto.
 • Tukea ei myönnetä asunnon normaalista ylläpidosta koituviin kustannuksiin.
 • Et voi myöskään saada tukea irtonaisen omaisuuden ostamiseen tai mukauttamiseen.
 • Tukea ei myönnetä vapaa-ajan asunnon, kuten kesämökin, mukauttamiseen.

Näin haet tukea

Saat hakemuslomakkeen asunnonmukauttamisyksiköstä (bostadsanpassningsenheten) tai lataamalla sen lomakesivultamme otsikon ”Bostadsanpassningsbidrag” alta. Muista täyttää sekä hakemuslomake ”Ansökan” että suostumuslomake ”Medgivande”.

Liitä hakemukseen toimintaterapeutin, lääkärin tai muun lääketieteen asiantuntijan laatima todistus toimintakykysi rajoittuneisuudesta ja siitä johtuvista vaikeuksista toimia ja liikkua kotona.

Hakemuskuoressa tulee olla:

 • Hakemuslomake
 • Työterapeutin, lääkärin tai muun asiantuntijan laatima todistus
 • Kiinteistönhaltijan kirjallinen suostumus (Stadsbyggnadskontoret voi ottaa yhteyttä kiinteistönhaltijaan)
 • Tarjous ja mahdolliset mukauttamissuunnitelmat piirustuksineen

Tarvittaessa asunnonmukauttamisyksikkö voi avustaa toimenpidesuunnitelman laatimisessa, sekä pyytää tarjouksia ja kiinteistönhaltijan kirjallista suostumusta.

Lähetä hakemus osoitteeseen:

Enheten för bostadsanpassning
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä asunnon mukauttamisesta, voit soittaa numeroon 040 341 733 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen sbk.bostadsanpassning@malmo.se. Sinua palvellaan ruotsiksi.


Kontakta oss

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i det egna hemmet.

Bidraget beviljas för kostnader i samband med anpassning av de fasta funktionerna i bostaden. Med fasta funktioner avses sådana funktioner inuti eller anslutna till en bostad som du normalt inte tar med dig vid en flytt.

Bostadsanpassningsbidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

Anpassning kan vara nödvändig för att den boende ska kunna:

 • förflytta sig i bostaden
 • sköta sin egen hygien
 • komma in och ut ur sin bostad.

En förutsättning för att få bidrag är att anpassningsåtgärderna är nödvändiga och att behovet inte kan lösas på ett enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

 • En person med funktionsnedsättning eller som delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • En person som har delad vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning.
 • En person som har åtagit sig att regelbundet och långvarigt ansvara för vården och omsorgen av en person med funktionsnedsättning i sin bostad.

Du kan ansöka om bidraget om du bor i hyreslägenhet, bostadsrättslägenhet eller villa. Anpassning av en hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet kräver fastighetsägarens medgivande.

Begränsningar i bidraget

 • När du byter bostad kan du endast få bidrag för anpassningsåtgärder om du har en särskild anledning att välja just den bostaden.
 • Bidrag beviljas inte för kostnader som uppkommit för normalt underhåll av bostaden.
 • Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
 • Bidrag beviljas inte för anpassning av fritidshus som t.ex. sommarstuga.

Så söker du bidraget

Du får en ansökningsblankett från bostadsanpassningsenheten eller genom att ladda ned den från vår blankettsida under rubriken "Bostadsanpassningsbidrag". Se till att fylla i både ansökningsblanketten "Ansökan" och medgivandeblanketten "Medgivande".

Till ansökan ska du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig avseende din funktionsnedsättning och till den relaterade svårigheter att fungera och förflytta dig i hemmet.

Ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • Intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
 • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (Stadsbyggnadskontoret kan kontakta fastighetsägaren)
 • Offert och eventuell anpassningsplan inklusive ritningar

Vid behov kan bostadsanpassningsenheten hjälpa till att utarbeta en åtgärdsplan, be om offerter och inhämta skriftligt medgivande från fastighetsägaren.

Ansökan skickas till:

Enheten för bostadsanpassning

Stadsbyggnadskontoret

205 80 Malmö

Kontakta oss

Om du har några frågor om bostadsanpassning kan du ringa 040 341 733 eller skicka e-post till sbk.bostadsanpassning@malmo.se. Du betjänas på svenska.

Gå till svenska sidor

en