$left
$middle

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Anpassningarna ska behövas för just dina behov. Det kan vara anpassningar för att du ska kunna

  • komma in i och ut ur din bostad
  • förflytta dig i din bostad
  • klara din hygien.

Felanmälan på utrustning

Finns det fel på utrustning du fått via bostadsanpassningsbidrag kan du göra en felanmälan.

Fasta anpassningar av bostaden

Bostadsanpassningsbidrag är till för att anpassa och komplettera grundläggande fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som du normalt inte tar med dig vid en flytt eftersom de ingår i bostaden.

Anpassning av fasta funktioner kan till exempel vara

  • tröskelborttagning
  • borttagning av badkar
  • installation av automatiska dörrar och ramper.

En förutsättning för att få bidrag är att bostadsanpassningen är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Du får inte bidrag för

  • normalt underhåll av bostaden
  • inköp eller anpassning av lösa inventarier
  • anpassning av fritidshus. 

Bidrag vid flytt till ny bostad

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Till exempel om din bostad har brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Om du har frågor kan du kontakta Enheten för bostadsanpassningsbidrag

E-post: sbk.bostadsanpassning@malmo.se
Telefon: 040-341733

Om du behöver information och hjälp med ansökan ska du kontakta följande:

Kungsparken:

040-340928

Katrinetorp:

040-344363

Bulltofta:

040-345313

Arenan:

040-344120

Kalkbrottet:

040-347520

Folkets park:

040-344715

Funktionsstödsförvaltningen

040-346074

Läs mer