$left
$middle

Natursten

Krav

Hällar

Hällar i gångbana ska vara sågade på alla sidor.

Ojämna beläggningar

Om ojämna beläggningar, t.ex. smågatsten, används på gångytor ska det fällas in ett gångstråk med släta material. Den sammanhållande bredden på gångstråket ska vara minst 1,2 m, utan gatstensränder.

Smågatssten på cykelbanor

När smågatsten används på cykelbanor, gäller enbart inom de centrala delarna av staden enligt Stadsmiljöprogrammet - stadens golv, ska stenen vara sågad och flammad på ovanytan.

Sidorna inklusive undersidan ska vara med råkilad yta.

Stadsmiljöprogrammet - Stadens golv

Dokumentet är under bearbetning men giltigt i Teknisk handbok tills vidare.


Stenmaterial i refuger

För stenmaterial i refuger och övriga ej trafikerade och svårskötta ytor ska sätt- och fogmaterialet göras ogräshämmande för att undvika ogräs.

Sättmaterial för betong

Om materialet sätts i betong ska följande sättmaterial användas:

  • CEM 1 BV/LA/SR (anläggningscement)
  • Ballast max 0-16 mm
  • Tryckhållfasthet > C 16/20
  • Jordfuktig konsistens

Natursten på busshållplatser

Om natursten används på busshållplatser ska beläggningen vara storgatsten.

Riktlinjer

Projektering av naturstensytor

Vid projektering av naturstensytor hänvisas till Stenhandboken och Tillbaka till stenåldern - handbok i stensättning.

Hällar

Bredden på hällar bör generellt vara 400 mm.

Bearbetning av ovanytan på hällar bör vara krysshamrad för att få en bra friktion. Ta i beaktande att färgen på stenen varierar beroende på bearbetningssätt. I de centrala delarna av staden där det redan ligger flammade hällar väljs denna bearbetning.

Kontaktinformation

Pajtim Sulejmani

Titel:
Ingenjör
sv