$left
$middle

Allmänt

En viktig del vid en tillfällig trafikreglering är att en trafikanordningsplan (TA-plan) skickas in i god tid innan arbetet påbörjas.

Regler för avstängning vid gatuarbeten i Malmö

Dokumentet Regler för avstängning vid gatuarbeten i Malmö ska följas vid arbete med tillfälliga vägvisningar.

Krav

Samråd med trafikregleringsenheten vid tillfällig vägvisning

Frågor som berör tillfällig vägvisning ska i god tid samrådas med ansvarig på fastighets- och gatukontoret/upplåtelse.

Kontaktinformation

Mats Theander

Titel:
Trafikingenjör
sv