Samarbetspartners och utbildnings-
anordnare

Ung Malmö är arenan för samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten i Malmö. Ung Malmö riktar sig till unga Malmöbor 16–29 år som varken arbetar eller studerar, och är i behov av samverkande insatser som leder till studier eller arbete.

Ung Malmö samarbetar med olika myndigheter, utbildningsanordnare, föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar.

Samverkansorganisationen Ung Malmö

Samverkansorganisationen UngMalmö består av KAA-enheten på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, enheten för arbete och studier unga på arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen.

Avbrott från studier – för fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska skicka in en avbrottsblankett till KAA-Ung Malmö om en elev som är folkbokförd i Malmö ska avbryta sina studier.

Relevanta länkar
Ung Malmö
Kontaktuppgifter
Gustav Möllers gata 5
E-post: ungmalmo@malmo.se
KAA-Ung Malmö
Kontaktuppgifter
Föreningsgatan 9
Tel: 0708-61 74 57
E-post: kaa.ungmalmo@malmo.se
sv