Samarbetspartners och utbildnings-
anordnare

UngMalmö är arenan för samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten i Malmö. UngMalmö riktar sig till unga Malmöbor 16–29 år som varken arbetar eller studerar, och är i behov av samverkande insatser som leder till studier eller arbete.

UngMalmö samarbetar med olika myndigheter, utbildningsanordnare, föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar.

Samverkansorganisationen UngMalmö

Samverkansorganisationen UngMalmö består av KAA-enheten på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, enheten för arbete och studier unga på arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen.

Avbrott från studier – för fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska skicka in en avbrottsblankett till KAA-UngMalmö om en elev som är folkbokförd i Malmö ska avbryta sina studier.

Relevanta länkar
UngMalmö
Kontaktuppgifter
Gustav Möllers gata 5
E-post: ungmalmo@malmo.se
KAA-UngMalmö
Kontaktuppgifter
Föreningsgatan 9
Tel: 0708-61 74 57
E-post: kaa.ungmalmo@malmo.se