Stöd för dig 18-29 år
utan sysselsättning

Vi har samlat en bred kompetens för att hjälpa Malmös unga vidare i livet.

På Ung Malmö jobbar arbetsmarknadssekreterare från Malmö stad och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen tillsammans.

Vi samarbetar dessutom med flera föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar och vi arbetar nära kommunens socialsekreterare.

Välkommen till Ung Malmö!

Ung Malmö drop-in

Vi har drop-in på två ställen:

 • Föreningsgatan 9, onsdagar kl.13.00–15.00
 • Framtidens hus, Lindängsplan 3, torsdagar kl.13.00–15.00

Vi har inte längre drop-in på Stora Nygatan.

Du är även välkommen att kontakta oss på mejl och telefon: ungmalmo@malmo.se, 076-633 19 62.

Följ oss på Instagram för eventuella ändringar: uppsok_ungmalmo

Observera att drop-in inte gäller KAA-Ung Malmö på Föreningsgatan 9.

Hos Ung Malmö kommer du få att hjälp med att:
 • kartlägga dina färdigheter och kompetenser
 • få vägledning i hur du kan närma dig ett arbete eller utbildning.
 • få vägledning i hur du kan använda dina erfarenheter för att bredda ditt jobbsök.
Du blir erbjuden:
 • coachning om arbetsmarknaden
 • rekryteringsträffar
 • information om yrken och utbildningar
 • hjälp att skriva CV och konkreta tips på hur du söker jobb
 • ökad kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar och var jobben finns
 • intervjuträning.
 • kompetensutvecklande insatser och aktiviteter i egen regi eller i samverkan med samarbetspartners med syfte att du ska närma dig arbetsmarknaden

Vi erbjuder

Vi stöttar och hjälper dig i kontakten med olika verksamheter i vår kommun, arbetsförmedlingen eller andra myndigheter som kan passa dig.

Finns det föreningar som har aktiviteter för dig? Låt oss hitta dessa tillsammans.

Kanske du behöver hjälp med att hitta en utbildning? Vi hjälper dig med det.

Ung Malmö
Du når oss enkelt via mejl ungmalmo@malmo.se.

Drop-in
Föreningsgatan 9, onsdagar kl.13.00–15.00
Framtidens hus, Lindängsplan 3, torsdagar kl.13.00–15.00

Drop-in bemannas av Uppsök Ung Malmö.

Vi lägger upp eventuella ändringar på Instagram: uppsok_ungmalmo).
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Föreningsgatan 34
Telefon: 0766-33 19 62
E-post: ungmalmo@malmo.se

Foto: Colourbox.com

sv