Malmö Stadsarkiv är tillfälligt stängt

För att minska smittspridningen är flera av kulturförvaltningens verksamheter tillfälligt stängda. Malmö Stadsarkiv är stängt 24 november-13 december 2020.

Vad som gäller för utlämning av allmänna handlingar och redan beställda eller reserverade böcker hittar du mer om i länken nedan.

Läs mer

Garnisonsförsamlingen

Här hittar du alfabetiska namnregister till Malmö garnisonsförsamlings husförhörslängder för åren 1819–1864.

Namnregistren är sorterade på efternamn. Tänk på att registret bara är ett sökmedel. Alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken. Originalböckerna förvaras på Malmö Stadsarkiv. Du kan läsa dem i digital form på våra datorer.

  • Första sifferkombinationen i registret är ett nummer på volymen
  • Andra sifferkombinationen är en sidhänvisning i volymen

Husförhörslängder

En husförhörslängd är en kyrkobok där hela familjer står samlade på en sida, fastighet för fastighet. En husförhörslängd gäller bara för ett visst antal år till exempel 1813–1818. I husförhörslängden får du uppgift om:

  • Alla medlemmar i en familj
  • Föräldrarnas födelsedata
  • Föräldrarnas födelseförsamling
  • Föräldrarnas vigseldatum
  • Eventuellt inflyttningsår till församlingen
  • Eventuellt utflyttningsår

I husförhörslängden förde prästen noggranna anteckningar om människors läskunnighet och kristendomskunskap. Dessa anteckningar upphörde år 1895 när husförhörslängden ersattes av en så kallad församlingsbok.