$left
$middle

Sjöförklaringar

Här hittar du register till sjöförklaringar och dispaschmål för åren 1911–1947. Registret är en sökingång till Rådhusrätten i Malmö arkiv.

Registret är upplagt alfabetiskt på fartygens namn. Siffrorna hänvisar till år och paragrafnummer i Rådhusrättens domböcker.

Via uppgifterna från registret letar du vidare i arkivförteckningen för Malmö Rådhusrätts arkiv, serie A 1 DE volymerna 1-11, i stadsarkivets läsesal. Handlingarna som registret hänvisar till går att beställa fram vid besök på Malmö Stadsarkiv.