Sjöförklaringar och dispaschmål

Här hittar du register till sjöförklaringar och dispaschmål för åren 1911–1947. Registret är en sökingång till Rådhusrätten i Malmö arkiv.

Registret är upplagt alfabetiskt på fartygens namn. Siffrorna hänvisar till år och paragrafnummer i Rådhusrättens domböcker.

Via uppgifterna från registret letar du vidare i arkivförteckningen för Malmö Rådhusrätts arkiv, serie A 1 DE volymerna 1-11, i Stadsarkivets läsesal. Handlingarna som registret hänvisar till går att beställa fram vid besök på Stadsarkivet.                         

Vad är en sjöförklaring?

En sjöförklaring är en fartygsbefälhavares berättelse om en olycka som rör fartyg eller besättning. Sjöförklaringen lämnades in skriftligt till Kommerskollegium. Efter en skriftlig anmälan togs sjöförklaringen upp i Rådhusrätten, stadens domstol. I rätten fick fartygsbefälhavaren med besättning vittna om olyckan.

Vad är en dispasch?

Dispasch är en utredning om enskilt haveri. I utredningen fastställs fördelning av kostnader och skadeersättningens storlek.

Alfabetiskt register

1911-1947 (pdf, 1.9 MB)

Senast ändrad: 2014-10-05 16:40