S:t Petri församling

Här hittar du alfabetiska namnregister till S:t Petri församlings husförhörslängder för åren 1816–1870.

Namnregistren är sorterade på efternamn. Tänk på att registret bara är ett sökmedel. Alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken. Originalböckerna förvaras på Stadsarkivet. Du kan läsa dem i digital form på våra datorer.

  • Första sifferkombinationen i registret är ett nummer på volymen
  • Andra sifferkombinationen är en sidhänvisning i volymen

Vad är en husförhörslängd?

En husförhörslängd är en kyrkobok där hela familjer står samlade på en sida, fastighet för fastighet. En husförhörslängd gäller bara för ett visst antal år till exempel 1813–1818. I husförhörslängden får du uppgift om:

  • Alla medlemmar i en familj
  • Föräldrarnas födelsedata
  • Föräldrarnas födelseförsamling
  • Föräldrarnas vigseldatum
  • Eventuellt inflyttningsår till församlingen
  • Eventuellt utflyttningsår

I husförhörslängden förde prästen noggranna anteckningar om människors läskunnighet och kristendomskunskap. Dessa anteckningar upphörde år 1895 när husförhörslängden ersattes av en så kallad församlingsbok.

Husförhörslängder

1816-1820 - Malmö S:t Petri AIa:1, 5, 14, 26 och 39

A (pdf, 1.1 MB)B (pdf, 1017 kB)C-E (pdf, 791.3 kB)F-G (pdf, 589.2 kB)H (pdf, 1.5 MB)I-J (pdf, 1.1 MB) 
K-L (pdf, 1.8 MB)M (pdf, 1.4 MB)N-O (pdf, 1.6 MB)P-R (pdf, 2.1 MB)S-Ö (pdf, 2.5 MB)  

1816-1832, omfattar förstäderna - Malmö S:t Petri AIa:1-4

A-Ö (pdf, 4.5 MB)

1821-1832 - Malmö S:t Petri AIa:2-4, 6, 7, 15-17, 27-29 och 40-42

A (pdf, 1.8 MB)B (pdf, 1.6 MB)C-D (pdf, 877.5 kB)E-F (pdf, 1 MB)G (pdf, 291.4 kB)H (pdf, 1.3 MB)I-J (pdf, 1.6 MB)K (pdf, 593 kB)L (pdf, 1.7 MB)
M (pdf, 1.5 MB)N (pdf, 1.5 MB)O (pdf, 940.2 kB)P (pdf, 1.7 MB)Q-R (pdf, 725 kB)S (pdf, 1.7 MB)T (pdf, 623.3 kB)U-Ö (pdf, 1.1 MB) 

1832-ca 1842 - Malmö S:t Petri AIa:8, 9, 18-20, 30-32 och 43-45

A (pdf, 883.6 kB)B (pdf, 944.8 kB)C-E (pdf, 679.7 kB)F-G (pdf, 706.4 kB)H (pdf, 1 MB)I-J (pdf, 951.5 kB)K (pdf, 455.9 kB)
L (pdf, 937.1 kB)M (pdf, 784.7 kB)N (pdf, 797.6 kB)O (pdf, 471.4 kB)P-Q (pdf, 1 MB)R-S (pdf, 1.8 MB)T-Ö (pdf, 1.2 MB)

1841-1846 - Malmö S:t Petri AIa:10, 21, 33 och 46

A-D (pdf, 961.6 kB)E-H (pdf, 1 MB)I-K (pdf, 1.4 MB)M-N (pdf, 946.4 kB)O-P (pdf, 704.6 kB)

1846-1850 (1852) - Malmö S:t Petri AIa:11, 22, 34, 47 och 48

A-B (pdf, 1.3 MB)C-G (pdf, 903.2 kB)H-I (pdf, 811.6 kB)J-K (pdf, 981.5 kB)L-M (pdf, 1.3 MB)N-O (pdf, 909.4 kB)P-R (pdf, 921.7 kB)S-T (pdf, 991.5 kB)

1851-1857 (1859) - Malmö S:t Petri AIa:12, 23, 24, 35, 36, 49 och 50

A-B (pdf, 1.3 MB)C-E (pdf, 575.7 kB)F-H (pdf, 1.3 MB)I-J (pdf, 872.6 kB)K-L (pdf, 1.2 MB)M (pdf, 698.9 kB)N (pdf, 825.6 kB)
O (pdf, 553.1 kB)P (pdf, 934.9 kB)Q-R (pdf, 317.8 kB)S (pdf, 1 MB)T-V (pdf, 557.3 kB)  (pdf, 272.9 kB) 

1857-1863 - Malmö S:t Petri AIa:13, 25, 37, 38, 51 och 52

A (pdf, 923.7 kB)B (pdf, 553.1 kB)C-D (pdf, 487.7 kB)E-F (pdf, 562.3 kB)G (pdf, 855.9 kB)H (pdf, 1 MB)I-J (pdf, 942.6 kB)K (pdf, 1010.7 kB)
L (pdf, 1 MB)M (pdf, 726.4 kB)N (pdf, 883.5 kB)O (pdf, 1.5 MB)P (pdf, 932.9 kB)Q-R (pdf, 1.3 MB)S (pdf, 1 MB)T-Ö (pdf, 987.8 kB)

1862-1865 - Malmö S:t Petri AId:1-7

A (pdf, 923.9 kB)B (pdf, 491.6 kB)C-D (pdf, 399 kB)E-F (pdf, 450.8 kB)G-H (pdf, 835.8 kB)I-J (pdf, 626.5 kB)
K-L (pdf, 903.5 kB)M (pdf, 575.6 kB)N (pdf, 675.5 kB)O-P (pdf, 1.1 MB)Q-S (pdf, 1.1 MB)  (pdf, 674.6 kB)

1866-1870 - Malmö S:t Petri AId:8-14

A (pdf, 681.9 kB)B (pdf, 373 kB)C-E (pdf, 317.9 kB)F-G (pdf, 335.6 kB)H (pdf, 626.7 kB)I-J (pdf, 637.5 kB)K (pdf, 405.7 kB)L (pdf, 633.9 kB)
M (pdf, 491.2 kB)N (pdf, 594.4 kB)O (pdf, 345 kB)P (pdf, 755.1 kB)R (pdf, 234.5 kB)S (pdf, 678.3 kB)T-Ö (pdf, 571.2 kB) 

Senast ändrad: 2018-10-24 16:24