Engelska parken

Engelska parken på Katrinetorp

Öster om trädgården finns en park i landskapsstil, den så kallade Engelska parken. Den är Herrskapsträdgårdens raka motsats: medvetet oregelbunden och vildvuxen, strävandes mot ett naturligt ideallandskap.

Amors tempel i Engelska parken på Katrinetorp

Amors tempel. Foto: Ralf Turander

Engelska parken väcktes 2002 ur en hundraårig Törnrosasömn, då arbetet med att gallra det befintliga trädbeståndet påbörjades. Därefter återställdes gångstigar och två välvda broar över parkens serpentinsjö rekonstruerades. Parken består nu huvudsakligen av friväxande lövträd, vattendrag och promenadstråk.

2009 fick Engelska parken två byggnader: ett antikinspirerat lusthus samt en orientaliskt inspirerad paviljong. Sommartid spelas utomhusteater på Lövscenen där publiken får sitta på vackert blå bänkar under lövkronorna i parken.

Landskapsarkitekt Kolbjörn Waern har tagit fram en plan för att kunna utveckla Engelska parken på Katrinetorp som idé och fantasi (pdf, 14.4 MB). Detta arbete är påbörjat och genomförs i etapper.

Senast ändrad: 2017-10-27 15:24