$left
$middle

Herrskapsträdgården

Närmast huvudbyggnaden och nedanför terrassen finns en prydnadsträdgård, anlagd efter stilideal från både renässansen och barocken. Idegran, cypresser, rosor, urnor, bänkar och stora gräsytor är de bärande inslagen i denna strikt symmetriska del av anläggningen.

Herrskapsträdgården

Foto: Lars Bendroth

Då Katrinetorps ägare alla hade sin huvudsakliga inkomst på annat håll, kunde de använda trädgården för prydnadsändamål. En stor trädgård och parkanläggning gav hög status, det visade att man hade råd att använda den bördiga marken för uppvisnings skull. Trädgårdens skötsel och utformning var väsentlig för omvärldens uppfattning av gårdens ägor.

Trädgården på Katrinetorp är idag nära nog identisk med det tidiga 1800-talets anläggningar och utformad efter dåtidens stilideal, inklusive damm och vattenspel. Under 1900-talets senare hälft användes den mest som betesmark, men 1998 inleddes arbetet med att återställa den franskinspirerade barockträdgården.

Kontakta oss

sv