$left
$middle

Fricks trädgård

Det trädgårdsrum som först möter besökaren på Katrinetorp ligger intill gårdens västra flygel och kallas Fricks trädgård, efter Katrinetorps fjärde ägare – David Gilius Frick.

Fricks trädgård

Foto: Lars Bendroth

David Gilius Frick antas ha varit den som på allvar utvecklade trädgården på Katrinetorp. Han anlade bland annat gångsystemen i Engelska parken och uppförde ett växthus intill Östra flygeln.

I Fricks bevarade kassaböcker återspeglas det särskilda intresset för trädgårdsskötsel.

Kontakta oss

sv