$left
$middle

Orangeriträdgården

Orangeriet är ett växthus som omgärdas av huvudbyggnaden, Östra Magasinet, vitkalkade murar och en bokhäck.

Orangeriträdgården

Foto: Lars Bendroth

Värmen från väggar och murar är viktig vid odling i kallt klimat, där vintrarna är långa och växtsäsongen relativt kort. I själva orangeriet planterades de mest exotiska och värmekrävande växterna, för uppdrivning av plantor och för övervintring av frostkänsliga växter.

Orangeriet värmdes upp med en kamin, inuti löpte en grusgång längs med en murad varmbänk. Det ursprungliga växthuset har troligen även använts som vinkast. En av murarna från denna byggnad finns fortfarande bevarad.

År 2005 rekonstruerades Orangeriträdgården på Katrinetorp och används idag i stort sett på samma sätt som förr.

Kontakta oss

sv