$left
$middle

Engelska parken

Öster om trädgården finns en park i landskapsstil, den så kallade Engelska parken. Den är Herrskaps-trädgårdens raka motsats: medvetet oregelbunden och vildvuxen, strävandes mot ett naturligt ideallandskap.

Engelska parken

Foto: Lars Bendroth

Engelska parken väcktes 2002 ur en hundraårig Törnrosasömn, då arbetet med att gallra det befintliga trädbeståndet påbörjades. Därefter återställdes gångstigar och två välvda broar över parkens serpentinsjö rekonstruerades. Parken består nu huvudsakligen av friväxande lövträd, vattendrag och promenadstråk.

Byggnader i parken

2009 fick Engelska parken två byggnader: ett antikinspirerat lusthus samt en orientaliskt inspirerad paviljong. Sommartid spelas utomhusteater på Lövscenen där publiken får sitta på vackert blå bänkar under lövkronorna i parken.

Kontakta oss

sv