Om Malmö Konstmuseum

Utställningen Maximus Pictor med Carl Fredrik Hill. Foto: Andreas Nilsson/Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum grundades 1841 som en del av Malmö museum och är beläget intill det vackra 1500-talsslottet Malmöhus. På Slottsholmen finns en av Sveriges största konstsamlingar på runt 40000 verk från 1500-talet fram till idag. 

Konstsamlingen består främst av konst, konsthantverk och konstindustriföremål från Norden från 1500-talet fram till idag. Men även internationell konst, som de unika ryska verken från Baltiska utställningen i Malmö 1914, finns i konstmuseets samling. Under de senaste 20 åren har konstmuseet aktivt samlat på nordisk samtidskonst.

1984 blev Malmö Konstmuseum en separat verksamhet inom Malmö Museer, och sedan 1999 är det en egen institution inom kulturförvaltningen i Malmö stad.

Nordisk modernism

Tora Vega Holmström, "Systrar", 1916. Foto: Jenny Thornell/Malmö Konstmuseum

När Herman Gotthardt 1943 skänkte 700 verk av nordiska modernistiska konstnärer till museet, lades grunden till en av landets största samlingar av nordisk samtidskonst. I donationen, som är en av de största konstgåvor som gjorts i Sverige, ingår målningar av bland andra Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Vera Nilsson, Nils Dardel, J.F. Willumsen, Tora Vega Holmström och Tyko Sallinen. Konstmuseet använder flitigt verk ur samlingen, såväl i den löpande verksamheten som till utlåning både inom och utom landet.

Specialsamlingar

Under åren har Malmö Konstmuseum fått betydande samlingar av enskilda konstnärer, främst genom donationer. Bland dessa kan nämnas Ester Almqvist, Carl Fredrik Hill, Torsten Andersson, Barbro Bäckström, Gunnar Norrman och Max Walter Svanberg. 

En stilhistorisk vandring

Den permanenta utställningen Från 1500 till nu är en stilhistorisk vandring genom tid och rum som berättar om måleriets och möbelkonstens historia och utveckling. Från renässansens livsbejakande och antika ideal går färden till barockens överdåd och ymnighet. Upplysningstiden med sin rokoko, där möblerna är mjuka och behagliga, följs av klassicismens återkomst.

Utställningen visar flera av de viktigaste målningarna och föremålen i museets samling, till exempel flera porträtt av rokokokonstnären Alexander Roslin, Carl Fredrik Hills berömda landskap från 1870-talet, ett inträngande självporträtt av Matisseeleven Sigrid Hjertén och dagens unga nordiska konst. 

Ryskt sekelskifte

Den unika och mytomspunna samlingen med ryska konstverk från sekelskiftet kring 1900 består delvis av verk som lämnades kvar när 1:a världskriget bröt ut under Baltiska utställningen i Malmö 1914. I den ryska samlingen finns målningar av bland andra Aleksandr Golovin, Kuzma Petrov-Vodkin, Valentin Serov och Pavel Kuznetsov.

Provhängning av Nikolaj Milioti inför Baltiska speglingar. Foto: Andreas Nilsson/Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum har bara möjlighet att permanent visa ett fåtal ryska verk, men lyfter fram dem i tillfälliga utställningar som Baltiska speglingar (11 oktober 2014–19 april 2015).  

Tillfälliga utställningar

Malmö Konstmuseum arrangerar varje år ett tiotal utställningar vid sidan av den permanenta utställningen Från 1500 till nu.

Senast ändrad: 2019-04-09 15:29