Samlingar

Malmö Museers samlingar är resultatet av nästan 170 års verksamhet. Här hittar du cirka 500.000 föremål, 4 miljoner fotografier och en stor arkivsamling. Till museets stora samlingsområden idag hör kultur, natur, arkeologi, teknik- och sjöfartshistoria. Mångfalden i samlingarna ger museet en unik bredd.

© Mathilda Thulin/Malmö Museer

Nu har du möjlighet att söka i Malmö Museers omfattande samlingar. Det är delar av samlingarna som nu finns tillgängliga för dig genom Carlotta, och det kommer ständigt mera.

Har du en flamingo i ditt hem och vill bli en del av vårt framtida kulturarv? I anslutning till utställningen Människor <3 fåglar = sant? samlar museet in bilder på flamingon som inredning.

Flamingon är en av världens mest kända fågelarter. År 1957 skapade amerikanen Don Featherstone den ikoniska trädgårdsflamingon av plast. I och med det startade en lång inredningstrend med flamingotema.

Idag kan man se flamingoföremål överallt. Det kan vara allt från kontorsmaterial, kläder eller till och med möbler. Läs mer om, och bidra till, insamlingen här!

Vi uppdaterar museets porträttsamling och samlar in selfies!

Foto: Ragnar Küller / Malmö Museer

Ända sedan 1880-talet har gemene man gått till fotografen för att få sitt porträtt taget, men idag tar många sina egna porträtt med sin mobiltelefon/kamera – en så kallad selfie.

Brukar du ta selfies och vill du bli en del av vårt framtida kulturarv? Skicka in din bild här eller publicera din bild på Instagram med #insamlingselfiemalmömuseer, så kontaktar vi dig!

Malmö Museer har ett regionalt perspektiv och vill samla in bilder på personer boende i Malmö och övriga Skåne.

Har du en berättelse med anknytning till #metoo-rörelsen?

Okänd fotograf/Malmö Museer

Vi vet inget om kvinnorna på bildens berättelser, men vi skulle gärna vilja ha din! Vill du dela med dig, så att berättelsen blir en del av vårt framtida kulturarv? Malmö Museer tycker att detta är en viktig samtidsskildring och därmed bör samlas in och bevaras i våra arkiv.

Vi har ett regionalt perspektiv och vill samla in berättelser från personer i Malmö och övriga Skåne. Du får själv bestämma om ditt namn ska vara med, eller om du vill vara anonym.

Klicka här för att lämna ditt bidrag. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta: Matilda Thulin, Malmö Museer, tel 0766-347530 eller e-post: matilda.thulin@malmo.se

Har du föremål du vill skänka till museet?

Vill du bidra till Malmö Museers samlingar? Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

På Malmö Museer finns ånglok och barnvagnar, sidentäcken och trasmattor, fossil och fjärilar, tv-kannor och mjöltråg, flintyxor och mobiltelefoner, sågar och...
Materialet finns samlat i museets arkiv, magasin och databaser. Det används till utställningar, publikationer och pedagogik inom Malmö Museers verksamhet och är också en viktig kunskapskälla för forskare, skola och allmänheten.

Malmö Museers arbetar med insamling och dokumentation av Malmöregionens historia och samtid. Ett arbete som har präglats av sin samtids intressen, värderingar, tycke och smak. Vi vill öka kunskapen kring  kulturarvet, människors liv, företeelser och verksamheter genom att samla in berättelser, föremål, fotografier och dokument.

Endast en liten del av alla Malmö Museers föremål är utställda. De flesta föremålen finns idag förvarade i Malmö Kulturförvaltnings Centralmagasin. Där övervakar vi noggrant klimat och säkerhet. I magasinets  nya moderna konservatorsateljéer arbetar vi med förebyggande föremålsvård och konservering.

Senast ändrad: 2018-09-26 11:34