Malmö Museers samlingar

© Mathilda Thulin/Malmö Museer

Malmö Museers samlingar är resultatet av nästan 170 års verksamhet. Här hittar du cirka 500.000 föremål, 4 miljoner fotografier och en stor arkivsamling. Till museets stora samlingsområden idag hör kultur, natur, arkeologi, teknik- och sjöfartshistoria. Mångfalden i samlingarna ger museet en unik bredd.

Axplock ur våra samlingar

Malmö Museer har till uppdrag att bevara och tillgängliggöra föremål och fotografier för framtiden. Samlingarna är resultatet av 170 års verksamhet. På den här sidan presenterar vi ett axplock av föremål och fotografier, som regelbundet fylls på.

Föremålssamlingar

Malmö Museers samlingar spänner över en tidsrymd från stenålder till nutid. Föremålen kommer till största del från Malmöregionen men här finns också stora specialsamlingar från andra områden och länder.

Fotosamlingar

I Malmö Museers fotosamlingar finns ca 4 miljoner bilder. De är från 1860-talet fram till idag. Här hittar du bilder från Malmö, porträtt- och arbetsbilder, försvunna stadsmiljöer, arkeologiska arbeten, föremålsdokumentation, historiska händelser med mera.

Insamling och dokumentation

Malmö Museers arbetar med insamling och dokumentation av Malmöregionens historia och samtid. Ett arbete som har präglats av sin samtids intressen, värderingar, tycke och smak. Vi vill öka kunskapen kring  kulturarvet, människors liv, företeelser och verksamheter genom att samla in berättelser, föremål, fotografier och dokument.

Bidra till våra samlingar

Vill du bidra till museets samlingar finns flera sätt. Har du ett föremål eller fotografi som du vill skänka till museet. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Dessutom samlar vi in föremål, berättelser, bilder och fotografier på särskilda teman.

Aktuella insamlingar

Bevara och förvara

Endast en liten del av alla Malmö Museers föremål är utställda. De flesta föremålen finns idag förvarade i Malmö Kulturförvaltnings Centralmagasin. Där övervakar vi noggrant klimat och säkerhet. I magasinets  nya moderna konservatorsateljéer arbetar vi med förebyggande föremålsvård och konservering.

Utlån

Malmö Museer lånar ut museiföremål ur sina samlingar till andra museer och motsvarande institutioner.

Senast ändrad: 2020-04-14 10:26