$left
$middle

Utlån

Malmö museum lånar ut museiföremål ur sina samlingar till andra museer och motsvarande institutioner.

Hur gör man?

För att låna ett föremål ur Malmö museums samlingar ska en skriftlig ansökan skickas till malmomuseer@malmo.se senast tre månader innan planerat lånedatum.

Den skriftliga ansökan ska innehålla:

  • Namn på låntagande institution
  • Kontaktperson för lånet
  • Period för utställningen
  • Vilka objekt man önskar låna

Villkor för utlån

  • Låntagande institution måste uppfylla Malmö museums krav på säkerhet, klimat och ljusförhållanden för utställningslokalerna.
  • Transport och försäkringar bekostas av låntagande institution.
  • Malmö museum tar en avgift på 1000 kronor per föremål.

Kraven varierar beroende på vilken typ av föremål som lånas, för mer information kontakta oss på följande adress: malmomuseer@malmo.se.

Malmö museum arbetar enligt de lånevillkor som finns i förvaltningsplanen för regionmusserna i Skåne.

Kontakta oss

sv