$left
$middle

Insamling och dokumentation

Malmö museum arbetar med insamling och dokumentation av Malmöregionens historia och samtid. Ett arbete som präglas av sin samtids intressen, värderingar, tycke och smak. 

Foto: Matilda Thulin, Andreas Rasmusson, Andreas Nilsson, Vladimira Tabáková och Johanna Rylander.

Vi vill öka kunskapen kring  kulturarvet, människors liv, företeelser och verksamheter genom att samla in berättelser, föremål, fotografier och dokument.

Museet samlar in föremål, berättelser och fotografier som berättar om människor, företeelser och verksamheter i Malmö. Det kan ske i samband med olika projekt, eller att vi tar emot föremål i form av gåvor.

Det insamlade materialet utgör en viktig kunskapskälla för forskare, skolor och en bred allmänhet. Materialet finns samlat i museets arkiv, magasin och databaser. Det utgör underlag för bland annat utställningar, publikationer och pedagogik inom Malmö museums verksamhet.

sv