$left
$middle

Hantverk och skråväsen

Hantverket organiserades från medeltid fram till 1846 i olika skrån. I Malmö skymtas hantverksskråna första gången i Magnus Erikssons privilegier den 20 december 1353.

Insamlingen av skrå- och hantverksföremål påbörjades tidigt på Malmö Museum. Den första skråkistan – Bagarlagets - överlämnades som gåva 1868 av bagaren Adolf Wilhelm Pettersson. I kistan låg skråets dokument från 1497. Fram till ca 1900 insamlades ytterligare ett 20-tal skråkistor tillsammans med kannor och bägare, sparbössor för de fattiga, välkommor, sigillstampar, protokollsböcker och skråhandlingar. Protokollsböckerna och skråhandlingarna förvaras i dag i Malmö stadsarkiv.

Malmö museums hantverkssamling utgör en viktig grund till de malmöhistoriska samlingarna och tillhör en av Sveriges större hantverkssamlingar. En mängd olika hantverkare och några hela verkstäder från Malmö finns representerade såsom snickare, förgyllare, guldsmed, bagare, tunnbindare, hattmakare, skräddare, handskmakare och murare. Största insamlingen gjordes 1932-1933 i museets hantverksinventering, då äldre hantverkare också intervjuades och fotograferades.

Ett stort material arkivalier, personförteckningar och hantverksregister ingår i dokumentationen.

Kontakta oss

sv