$left
$middle

Militär och vapen

Stora delar av samlingen kan knytas till Malmö Garnisons historia. Föremålen överlämnades till Malmö museum när Kronprinsens husarregemente, med anor från 1700-talet, lades ner 1927.

I samband med att de gamla regementsbyggnaderna revs, kom ytterligare föremål in till museet 1958-1959.

Från Kronprinsens husarregemente finns en samling uniformer med tillbehör, blankvapen och handeldvapen, hästmunderingar, porträtt av regementschefer och officerare, oljemålningar och teckningar, hederspriser samt prispokaler som regementets officerskår vunnit vid olika tävlingar. Det finns även annan militär utrustning som kokvagnar, transportkärror och en underofficerskantin modell 1898.

Regementets soldater har alla burit en husaruniform. Den bestod av en blå dolma med bröstsnören i guld och guldtofsar vid de yttre knappraderna med viss variation av antalet snören genom åren. Till exempel hade uniformen av modell 1895, 10 bröstsnören med öglor i stället för tofsar. Attila, dolma och käppi - alla är de namn på uniformsdelar som man hittar i Kronprinsens samling. Det finns även uniformer, uniformsdetaljer och arbetsredskap för regementets läkare och veterinär.

Under åren har samlingarna utökats framförallt genom gåvor och i enstaka fall även genom inköp. Därför innehåller militärsamlingen uniformer och tillbehör från flera olika regementen och vapenslag främst från senare hälften av 1800-talet fram till 1960.

Kontakta oss

sv