$left
$middle

Föremålssamlingar

Malmö museums samlingar spänner över en tidsrymd från stenålder till nutid. Föremålen kommer till största del från Malmöregionen men här finns också stora specialsamlingar från andra områden och länder.

Innehåll

sv