$left
$middle

Mynt och medaljer

Stor representativ samling mynt, sedlar, poletter, medaljer och ordnar från antiken till nutid från de flesta länder i världen.

Foto: Emadelden Alhelou, Andreas Nilsson, Ola Myrin och Matilda Thulin.

Antika, medeltida och nordiska mynt

Myntsamlingens antika, medeltida och nordiska mynt från nyare tid är särskilt intressanta; i synnerhet de medeltida mynten som är slagna på Malmöhus slott. Danmarks kung, Christoffer av Bayern, inrättar omkring 1444 det danska myntverket på Malmöhus och myntningen pågår fram till och med 1536. En av de mera namnkunniga personerna i Malmös äldre historia, Jörgen Kock, var myntmästare då myntverket nedlades.

Europeiska medaljgravörer

I samlingarna av medaljkonst finns en god representation av europeiska medaljgravörer från renässans till 1900-tal. Av naturliga skäl har fokus i insamlingen lagts på de svenska medaljgravörerna, Arvid Karlsteen, Johann Carl Hedlinger, Carl Enhörning med flera.

Bland ordnarna utmärker sig främst de stadsordnar som diplomaten Johan Hultman erhöll i egenskap av Sveriges beskickningschef, envoyé i Tokyo 1928-1936.

Stämplar, vågar och avgjutningar

Till samlingarna hör även andra föremål kopplade till numismatik eller finanshistoria såsom stampar, myntvågar, avgjutningar med mera.

Tredje största myntsamlingen i Sverige

Malmö museums myntsamling är den tredje största i Sverige efter Historiska museet i Stockholm och Uppsala universitet.

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö
sv