$left
$middle

Naturhistoria

Samling med däggdjur, fåglar, insekter och fossil och mineral.

Uppstoppade djur, skelett, mineraler och fossil

Malmö naturhistoriska museum skapades redan 1841 och då började man med insamling inom vetenskaperna zoologi, osteologi och geologi. Idag består de stora samlingarna av 1 400 däggdjur, 726 mineraler, 1 400 skelett, 426 fossil, 923 fjärilar och 8715 skalbaggar.

Giraffer, älgar, rävar och gnagare

En giraff är det första som möter besökaren i entrén på Slottet och innanför står älgar, rävar, hjortar och vildsvin i de stora välkända glasdioramorna. Visenter, rävar, noshörning, leopard, dingo och gnagare kan också ses i Malmö museums olika utställningar.

12000 fåglar

Den största samlingen är 12000 fåglar varav knappt hälften kommer ifrån Sverige. Mer än 2/3 av fåglarna är skinnlagda och tillhör den vetenskapliga samlingen. Av de utländska fåglarna är en samling från östra Afrika av speciellt stort vetenskapligt intresse. Fåglarna samlades in av Hugo Granvik på under en expedition 1920-talet. Samlingen innehåller också fåglar från expeditioner i Ryssland, Europa och Sydamerika.

Museet strävade tidigt efter att skapa kompletta samlingar, inte minst av svenska fågelarter. Syftet var att använda samlingarna i undervisning och pedagogiskt arbete.

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö
sv