$left
$middle

Hem och bostad

Samlingar av möbler och bruksföremål som människor har haft i sina hem. Många av föremålen är gåvor från familjer som en gång har levt och verkat i Malmö stad med omnejd. Både det unika och det vardagliga finns representerat.

Bruksföremål och prydnadsföremål

Föremålen har sina rötter i det levande livet. Det är bruksföremål från flera århundraden, de äldsta från 1600-talets slut som berättar om arbetsmetoder och vanor i en annan tid. De ger en bild av hur man inredde sin bostad, vad man hade på bordet, och hur man vårdade och smyckade sitt hem.

Husgeråd och matserviser

Samlingen av husgeråd och matserviser visar prov på egentillverkade trätallrikar och dryckeskannor, fabrikstillverkat porslin och mekaniska och elektriska maskiner. Det som är en nyhet idag är historia i morgon.

Möbler och övriga föremål från hemmet

Möblerna, sittmöbler, bord och förvaringsmöbler, berättar om den borgerliga stadskulturens bostad och arbetarhemmets vardag.

Spinnrock, karda, fotogenlampa, kopparpanna, hornsked, träkanna, elddon, sockerskrin, klappträ och tvättbräda… bara namnen sätter fart på fantasin.

Ebbas hus

Ebbas hus på Snapperupsgatan är ett exempel på en hemmiljö från 1910-talet där möbler och husgeråd fungerar som nycklar till att känna igen och förstå hur många människor levde i början av 1900-talet.

Kontakta oss

Nina Wiklund

Titel:
Museiintendent
Mobiltelefon:
0728-877575
sv