$left
$middle

Jordbruk och fiske

Samling med fokus på det småskaliga fisket, fiskeredskap, fiskebåtar och hoddor samt föremål och redskap för jordbruk, jakt och boskapsskötsel.

Fiskets betydelse för uppkomsten av staden Malmö är svår att överskatta. Det har därför varit en naturlig inriktning för museet att samla in föremål från denna näring.

Tyngdpunkten på samlingen vilar i den äldre materiella kulturen och det småskaliga fisket. I samlingen finns allt från mindre fiskeredskap som fiskedrag, ljuster och nät, till större föremål som fiskebåtar och hoddor. Sistnämnda båtar ligger förtöjda vid Banérskajen där vi även kan uppleva en levande miljö med fiskförsäljning vid hoddorna.

För att komplettera de övriga områdena inom samlingsgruppen Jordbruk och fiske inköptes i slutet av 1970-talet en större samling föremål med fokus på den agrara kulturen – Gunnar Thomés samling. Denna samling speglar äldre självhushållning med stora inslag av jordbruksredskap, jakt och boskapsskötsel. Gunnar Thomés samling av 2500 föremål finns utställda i Wovragården, Södra Sallerup.

Sillabåtarna

Kalle och Gunhild har renoverats under vintern och nu är de redo för ännu en säsong i kanalen! Hör Henrik berätta om Malmö museums sillabåtar.

sv