$left
$middle

Arkitektur och byggnader

Byggnadsdelar och husmodeller från Malmös äldre bebyggelse.

Malmö museum har i mer än hundra år byggt upp en byggnadshistorisk samling. Från början var tanken att kunna återuppbygga några av stadens rivna korsvirkeshus och skapa ett friluftsmuseum i Slottsparken. Man hade då ett nära samarbete med byggmästarna i staden.

Garveriet, korsvirkeshuset vid fiskehoddarna, är ett exempel på ett sådant nedmonterat och återuppbyggt hus. Byggnaden stod ursprungligen i Årup.

I samlingen finns byggnadsdelar som knektar, fyllnadsträn och portbjälkar från Malmös 1500- och 1600-tals korsvirkeshus. Bland dessa Lembkeska huset och gamla Apoteket Lejonet. Från 1800- och 1900 talets bebyggelse finns empirdörrar, jugendfönster, kakelugnar och ett gigantiskt perspektivfönster från Ribershus.

Från 1930-talet och framåt har Malmö museum samlat in och tagit hand om kulturhistoriskt unika byggnadsdetaljer från saneringar av hela stadsdelar, rivningar av enskilda byggnader och ombyggnader. Detaljer som annars skulle ha fallit offer för grävskopor eller hamnat i en container.

Till samlingen hör också ett antal husmodeller från Malmös äldre bebyggelse och arkitektur.

Frågor om byggnadshistoria:
malmomuseer@malmo.se

sv