$left
$middle

Bildsamling

Bildskatt på cirka 13000 bilder. Bilderna illustrerar Malmö museums omfångsrika insamlingsområden inom kultur- och naturhistoria.

 I samlingen ingår en mångfald ämnesområden och bildtekniker; grafik, teckning och måleri. Huvudparten av samlingen berör främst Malmö och stadens bebyggelse, verksamheter, innevånare och händelser.

Här finns folkloristiska och historiska genrebilder, bonadsmålningar, kistebrev, kartor och sjökort, byggnads- och konstruktionsritningar, reklamtryck, teater-, bio- och utställningsaffischer, mode- och uniformsplanscher, exlibris, vykort, julkort m m.

Fokus för insamlingen är avbildade malmömiljöer, porträtt av malmöbor och malmöhändelser men även enskilda samlingar har förvärvats genom testamentariska gåvor och inköp. Av dessa märks särskilt Einar Bagers samling med konstverk och skisser, företrädelsevis illustrerande folktro och gamla folksagor, Åke Waldemar Larssons omfattande samling med motiv från äldre malmömiljöer och Hjalmar Asps teckningar från tiden med Kronprinsens husarregemente.

Till bildsamlingen hör av den uppskattade Husiegruppen – en skulpturgrupp som illustrerar livet i Husie på 1930-talet av konstnären och skulptören Per-Erik Willö.

Kontakta oss

sv