$left
$middle

Skänka till museet

Vill du skänka föremål eller fotografier till Malmö museum? Fyll i formuläret här.

Foto: Anna Gullmark / Malmö museum.

Malmö museum har till uppdrag att bevara och tillgängliggöra föremål och fotografier för framtiden. Malmöborna har sedan 1841 varit delaktiga i uppbyggandet av Malmö museum samlingar genom att skänka föremål och fotografier.

Vi prioriterar föremål från 1950-talet och framåt och som har anknytning till Malmö. För att vi ska kunna ta ställning till mottagande av gåvan är det värdefullt att vi får veta så mycket som möjligt om föremålet, dess ursprung, historia och användning. Bifoga gärna en bild.

Fyll i formuläret


Kontaktuppgifter: * (obligatorisk)Hur vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)När du skickar din beställning lagras personuppgifterna i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, gå in på malmo.se/personuppgifter * (obligatorisk)
När du skickar din beställning lagras personuppgifterna i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, gå in på malmo.se/personuppgifter

Har du frågor om eller problem med formuläret, kontakta oss : carlotta@malmo.se

sv