$left
$middle

Kontakta våra intendenter

Om du vill veta mer om våra samlingar eller ha hjälp att söka i museets databaser, register och kataloger.

Observera!

Malmö Museer utför ingen ekonomisk värdering av föremål utan hänvisar till auktionsverk.

Lina Ålenius
Museiintendent
E-post: lina.alenius@malmo.se
Mobil: 0734-356409

Magnus Waldeborn
Museiintendent
E-post: magnus.waldeborn@malmo.se

Yvonne Magnusson
Museiintendent
E-post: yvonne.magnusson@malmo.se
Mobil: 0733-347294

sv