Keyboard

Läs mer om hur Malmö Kulturskola arbetar för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

keyboard

Ett keyboard är ett elektroniskt klaviaturinstrument som har valbara ljud och automatiskt ackompanjemang med olika musikstilar.

  • 9-19 år