Malmö brevduveklubb

Malmö bredduveklubb ligger i utkanten av Malmö, på Brevduvevägen vid Valdemarsro och vattendraget Sege å. Föreningen består av 18 tomter med lika många medlemmar och tävlar med brevduvor.

Malmö brevduveklubb

Spurt brevduveklubb

  • Djurkoloni

Som medlem i Malmö BK är det obligatorisk att ha duvor och tävla.