Personal

Kontaktuppgifter till museets enheter och personal

E-postadress till medarbetare utformas enligt principen:
fornamn(.initial).efternamn@malmo.se

Om Du är osäker på korrekt e-postadress, sänd ett mail till malmomuseer@malmo.se så vidarebefordras ditt mail till önskad medarbetare.