$left
$middle

Nadine Hwang

En främmande fågel.

  • 1902—1972

Nadine Hwang var en av få personer med utomeuropeisk bakgrund i de tyska koncentrationslägren. Fadern var kinesisk diplomat, modern var från Belgien.
Nadine fick en internationell uppväxt.

Hon hade en stark vilja och höga ambitioner. Under 1920-talet i Kina fick Nadine viktiga uppdrag inom administrationen och en hederstitel som överste. Under 1930-talet var hon välkänd i den välbärgade societeten i Paris.

Nadine arresterades 1944 av okänd anledning och transporterades till koncentrationslägret Ravensbrück. Vi vet nästan ingenting om tiden i lägret, men vänskap förekom. Irene Krausz, då åtta år, minns än idag den hjälp Nadine gav henne och hennes mamma.

Efter befrielsen internerades Nadine på Malmö Museum. Hon poserade gärna för besökande fotografer men nerverna var trasiga och hon kom i bråk om småsaker
med andra flyktingar.

Nadine fortsatte sitt liv i Venezuela. Hon skaffade sig ett rikt socialt liv och bjöd ofta in vänner på fest. Nadine var en utmärkt kock och utförde gärna kinesiska danser som hon uppträdde med inför sina gäster.

Hon arbetade som sekreterare på en bank i Caracas. Arbetskamraterna uppskattade hennes skarpa intellekt, hennes språkbegåvning och kunskaper inom juridik. Nadine dog 1972.