Specialistutbildad barnskötare
– språkutveckling

Utbildningen är för dig som vill utvecklas i din roll som barnskötare och lära dig mer om barns språkutveckling.

Du får kunskaper och metoder att utveckla nya arbetssätt och att handleda kollegor i lärprocesser som bidrar till att stärka förskolans uppdrag.

Ansökan öppnar i februari 2022

Om utbildningen

Utbildningen som är på halvfart går bra att kombinera med arbete. Du läser 200 poäng över fyra terminer. Förutom kurser i språkutveckling, kommer du även att läsa kurser i digitalisering, kommunikation, berättande i skapande form samt lek och pedagogisk miljö.

Du har två praktikperioder, LIA (Lärande i arbete) integrerat i utbildningen.

Du som redan arbetar inom förskolan har möjlighet att göra LIA på din arbetsplats.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Särskilda behörigheter i gymnasiekurserna Pedagogiskt arbete, Pedagogiskt ledarskap samt Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.

Sex månaders heltidsarbete inom förskola, barnomsorg eller pedagogiskt arbete med barn i yngre åldrar.
YH-POÄNG
Yrkeshögskoleutbildningen är på fyra terminer (50 poäng per termin), 200 Yh-poäng.
ÖVRIGT
Utbildning är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Resor till och från LIA (lärande i arbetslivet) bekostar du själv.

Utbildningen är huvudsakligen platsförlagd.
OM ANSÖKAN
Ansökan är öppen 15 februari–24 maj.

Utbildningsstart i september 2021.

Du får ditt antagningsbesked i juni.

Yrket

Som specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutveckling får du en viktig roll i att utveckla den kompetenshöjning och specialisering inom förskolan, som arbetsgivarna efterfrågar.

Du driver och utvecklar språkprojekt, handleder kolleger i lärprocesser och bidrar genom detta till att stärka förskolans uppdrag.

“Här får du ett meningsfullt jobb där du är med och formar våra framtida medborgare. Vi behöver fler medarbetare med språklig kompetens och en god teoretisk grund att stå på. Hoppas du är en av dem!”.

Kathrine Haugland,
rektor inom förskolan i Malmö stad
VILL DU VETA MER?
KONTAKTA MIG
Susann Åkerman, enhetschef
tel: 0768-53 40 77
susann.akerman@malmo.se

 Foto: Colourbox.com