Specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutveckling

Utbildningen är för dig som vill utvecklas i din roll som barnskötare och lära dig mer om barns språkutveckling.

Du får kunskaper och metoder att utveckla nya arbetssätt och att handleda kollegor i lärprocesser som bidrar till att stärka förskolans uppdrag.

Språk är makt

Barnens utbildning i förskolan är en viktig pusselbit för deras språkutveckling.

Du som specialistbarnskötare med kompetens i språkutvecklande arbetssätt kan i ditt uppdrag ge barnen nyckeln till framtiden!

Vår utbildning

Utbildningen som är på halvfart går bra att kombinera med arbete. Du läser 200 poäng över fyra terminer. Förutom kurser i språkutveckling, kommer du även att läsa kurser i digitalisering, kommunikation, berättande i skapande form samt lek och pedagogisk miljö.

Du har två praktikperioder, LIA (Lärande i arbete) integrerat i utbildningen.

Du som redan arbetar inom förskolan har möjlighet att göra LIA på din arbetsplats.

“Jag valde att söka den här utbildningen för att jag vill utmana mig inom yrket. För att tillsammans med ledning och arbetskollegor skapa den bästa förskolan för alla barnen”.
Emma Olsson, barnskötare
“Just namnet språkutveckling lockar mig jättemycket. – Det viktigaste jag lärt mig så här långt är de olika metoderna och olika sätt man kan kommunicera med barn”.
Mahmoud El-Hoss, barnskötare

Samarbeten och kontakter

Vi samarbetar vi med arbetsgivare både inom kommunala och privata förskolor i Skåne där våra studerande arbetar och även genomför sina LIA-perioder.

Yrket

Som specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutveckling får du en viktig roll i att utveckla den kompetenshöjning och specialisering inom förskolan, som arbetsgivarna efterfrågar.

Du driver och utvecklar språkprojekt, handleder kolleger i lärprocesser och bidrar genom detta till att stärka förskolans uppdrag.

Kostnadsfri utbildning

Utbildning är avgiftsfri och CSN-berättigad. Resor till och från LIA (lärande i arbetslivet) bekostar du själv.

Vem kan söka?

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Du behöver dessutom ha särskilda behörigheter i gymnasiekurserna pedagogiskt arbete, pedagogiskt ledarskap samt svenska 2/svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.

Sex månaders heltidsarbete inom förskola, barnomsorg eller pedagogiskt arbete med barn i yngre åldrar.

För tillfället har vi inga nya beslutade utbildningsstarter, men håll utkik här!

Vill du veta mer?

Undrar du något om Yh Specialistutbildad barnskötare med inriktning språkutveckling? Då kan vår utbildningsledare hjälpa dig med svaren.

Kontakta Åse Ranemyr Holmberg, 0732-61 92 58 om du har frågor om utbildningen.

Grundläggande behörighet

Mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier på yrkeshogskolan.se.

Är du i behov av särskilt stöd?

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier. Läs mer på yrkeshogskolan.se.

Yrkeshögskolans logga

 Foto: Colourbox.com

Kontaktinformation och länkar

sv