$left
$middle

Det digitala Malmö

Digitaliseringen sker i en rasande takt, den omformar människors liv och skapar nya förväntningar. Malmö stad behöver använda digitalisering för att kunna erbjuda bättre och mer ändamålsenlig service.

I programmet Det digitala Malmö Pdf, 1.7 MB. har Malmö stad formulerat hur staden ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Fyra övergripande mål

I programmet beskrivs vad Malmö stad vill uppnå, och hur vi ska komma dit. Allt är samlat under fyra mål:

  • Stärkt demokrati och ökad inkludering
  • Mer ändamålsenlig och tillgänglig service
  • Ökat samspel i staden
  • Ökad verkan i samhällsservicen

Det digitala Malmö Pdf, 1.7 MB. är beslutat av kommunfullmäktige och gäller 2017-2022.

Vad är digitalisering?

Digitalisering av information

Innebär att man omvandlar analog information till digital form, till exempel ta innehållet i en folder och publicera på en webbsida. 

Digitalisering av samhället

Innebär att den nya digitala tekniken gör att människor, organisationer och saker kan kommunicera och agera med varandra och sin omgivning på helt nya sätt. Här blir digitalisering ett samlingsbegrepp.

sv