$left
$middle

Temalekplatser

Väktare sätts in mot lekplatsbränder

Med anledning av de bränder som anlagts på Malmös lekplatser runtom i staden har Malmö stad köpt in extra bevakning av lekplatserna, utöver den ordinarie tillsyn som sker.

Ett tjugotal av av Malmös lekplatser är temalekplatser med unika, specialbyggda attraktioner som följer ett visst tema.