Tillståndsenheten

Information om nämndsinitiativet angående så kallat microcatering
På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 17 december beslutade nämnden att yttra sig i ett ärende som rör överklaganden av det nämndsinitiativ som nämnden fattade beslut om i november månad.

Nämndsinitiativet handlar om möjligheten för krögare med catering- och alkoholtillstånd att servera alkoholhaltiga drycker i samband med att de gör hemleveranser av mat.

I korthet anser nämnden att den haft rätt att fatta detta beslut och frågan ska nu prövas av förvaltningsrätten.

Vad händer nu?

• Krögare behöver vänta med att börja med så kallad microcatering enligt nämndsinitiativet.
• Nämndens protokoll justeras den 21 december och ska vara inlämnat till förvaltningsrätten den 22 december. Därefter ska förvaltningsrätten fatta beslut.
• Vi uppdaterar hemsidan löpande med information i frågan.

Bakgrund

Vid arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde torsdagen den 19 november behandlades ett nämndsinitiativ som kortfattat handlar om att göra det möjligt för restauranger med både alkoholtillstånd och cateringtillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker i samband med att de gör hemleveranser av mat.

Nämnden beslutade godkänna initiativet, men beslutet överklagades av personer utanför organisationen, till förvaltningsrätten.
Har du allmänna frågor om serveringstillstånd? Ring eller mejla tillståndsenheten.
E-post: tillstandsenheten@malmo.se
Telefon: 040-34 55 50 (alkohol), 040-34 55 68 (tobak, folköl och e-cigaretter)
Besöksadress: Fänriksgatan 1
Postadress: Tillståndsenheten, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö

Telefontider: Måndag–fredag klockan 13.00–15.00

Besökstider: Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss för att boka en tid.
Om du har frågor

• och arbetar för media ska du kontakta vikarierande enhetschef Maida Bajrami Enqvist (se kontaktuppgifter nedan)
• angående ditt pågående ärende ska du kontakta handläggaren
• angående restaurangrapporten, ring 040-34 55 87
• angående tobak, folköl och e-cigaretter, ring 040-34 55 68
• angående kunskapsprov i alkohollagen, ring 040-34 57 51.

Tjänster

Serveringstillstånd

Tobak, folköl och e-cigaretter

Utbildning


Enhetschef
(Vik) Maida Bajrami Enqvist | 040-34 57 84 | maida.engqvist@malmo.se

(Föräldraledig) Kajsa Gustafsson | kajsa.gustafsson@malmo.se

Assistenter
Ines Lindeblad | 040-34 55 87 | ines.lindeblad@malmo.se

Toni Ekberg | 040-34 57 51 | toni.ekberg@malmo.se

Utredningssekreterare av ärenden om tobak, folköl och e-cigaretter
Edward Flemström | 040-34 74 17 | edward.flemstrom@malmo.se

Monica Kong Owald | 040-34 48 70 | monica.kongowald@malmo.se

André Svensson | 040-34 50 62 | andre.svensson3@malmo.se

Ingrid Wermel | 040-34 48 69 | ingrid.wermel@malmo.se

Utredningssekreterare
Aniela Gruszecki | 040-34 48 92 | aniela.gruszecki@malmo.se

Eva Lundsgård | 040-34 50 58 | eva.lundsgard@malmo.se

Josefin Croset | 040-34 55 89 | josefin.croset@malmo.se

Lasse Tengvall | 040-34 55 88 | lasse.tengvall@malmo.se

Rebecka Fjälling | 040-34 74 11 | rebecka.fjalling@malmo.se

(Tjänstledig) Tomasz Oleskow | 040-34 50 57 | tomasz.oleskow@malmo.se

Mariam Hamza | 040-34 50 57 | mariam.hamza@malmo.se