Validering

På komvux räknas dina kunskaper. Validering handlar om att kartlägga och bedöma kunskaper och kompetens oavsett var, när och hur du har lärt dig.

Din studietid kan kortas om du redan kan delar av det som ingår i en gymnasial yrkesutbildning.

TÄNK PÅ:
Om du vill validera är det bra om du kontaktar din utbildningsanordnare/skola när du fått ditt antagningsbesked, så de blir uppmärksamma på ditt behov.