Boenden - via socialtjänsten

I Malmö finns det flera boenden som hanteras via socialtjänsten. Dessa är till för personer som inte kan lösa sitt boende på egen hand. 

För att få komma till något av våra boenden tar du kontakt med socialtjänsten i det område där du vistas eller senast bodde.

I Malmö finns kommungemensamma boenden som i vissa fall är bara boende och i andra fall en kombination av boende och behandling.

Stadsmissionen kan du vända dig till akut, utan att först kontakta ditt område. Där kan du också få långsiktigt och hållbart stöd.

Bostad först erbjuder långvarigt hemlösa personer med en sammansatt social problematik möjlighet till ett eget boende och individuellt anpassat stöd. Målet är att deltagaren efter 1-2 års tid skall ta över sitt hyreskontrakt. Du ansöker om insatsen via ditt lokala socialtjänstkontor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 11:09