Bostad först

Bostad först erbjuder långvarigt hemlösa personer individuellt anpassat stöd och möjlighet till ett eget boende. Målet är att deltagaren efter 1-2 års tid skall ta över sitt hyreskontrakt.

Bostad först riktar sig till den som har en sammansatt social problematik och befinner sig i hemlöshet. Tillsammans med brukaren arbetar ett team för att skapa ett långsiktigt och stabilt boende. Teamet erbjuder stöd i allt från ekonomi och arbete, till fritid och gemenskap eller kontakt med exempelvis sjukvården.

Grundläggande principer för Bostad först i Malmö stad

  • Ett fast och säkert boende är en grundläggande rättighet som ska gälla alla.
  • En egen bostad är en förutsättning för att andra eventuella problem ska kunna åtgärdas.

Så här arbetar Bostad först teamet

Bostad först teamet erbjuder kontinuerligt stöd i form av samtal, rådgivning och aktiviteter. Teamet kan även hjälpa till med att kontakta till exempel föreningar, personligt ombud, psykiatri, beroendemottagning, socialsekreterare samt familj och vänner.

Tillsammans med dig och en handläggare inom socialtjänsten upprättas en kvarboendeplan som utgår från din situation och dina önskemål. Kvarboendeplanen beskriver hur stödet ska se ut i boendet och vem som gör vad, när och hur.

Boendet

Bostaden finns i något av Malmös bostadsområden och du som brukare inom Bostad först måste vara beredd på att leva upp till de grundkrav som ställs på en hyresgäst i allmänhet. Bostad först teamet erbjuder dig samtal och rådgivning som ett kontinuerligt stöd i detta.

Ansökan

Du ansöker om insatsen via ditt lokala socialtjänstkontor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-07-10 13:37