$left
$middle

Flera skadade träd som blivit omplåstrade som åtgärd.

Träd i parker avsiktligt skadade

Närmare 30 träd i några av Malmös parker har avsiktligt skadats, genom att någon har karvat i trädens stam. Träden är omplåstrade enligt konstens alla regler och händelserna är polisanmälda.

Förra veckan upptäcktes att ett 20-tal träd i Pildamms-, Kungs- och Slottsparken hade skadats genom att någon karvat i stammarna på både unga och äldre träd.

I går uppmärksammades att ytterligare åtta träd i Platangången vid Stadsbiblioteket var grovt skadade. Träden är omplåstrade enligt konstens alla regler och händelserna är polisanmälda. Konsekvenserna av detta kan, trots omvårdnaden, bli att några av träden inte klarar sig och att vi måste plantera nya träd.

- Att medvetet ha som mål att gå runt och skada träd är minst sagt anmärkningsvärt. Det finns absolut inget att vinna på en sådan handling; tvärtom gör man både sig själv och alla andra en otjänst, säger Mattias Thelander, landskapsingenjör på fastighets- och gatukontoret.

sv
sv