$left
$middle

Farlig verksamhet - Seveso

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Räddningstjänsten Syd ansvarar för information

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta ledde fram till det så kallade Sevesodirektivet.

Information om så kallade Seveso-klassade företag i Malmö kommun finns sammanställd för Räddningstjänsten Syds område och du hittar en anläggningsförteckning på deras webbplats.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Sevesolagen

Ofta görs Länsstyrelsens tillsyn tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Längst ned på länsstyrelsen sida hittar du en lista över de besökta anläggningarna.