Aktuella vägarbeten

Malmö stad samt andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Över hela vår stad pågår kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor. 

Det kan vara allt från att en ny stadsdel växer fram, akuta vattenläckor, ny asfalt ska läggas eller att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

 • Västra Kanalgatan

  Arbetet utförs 2021-04-29 kl. 07:00-16:00.Västra Kanalgatan avstängd på grund av provborrningar för att mäta miljögifter i marken.
  Läs mer
 • Hallstorpsvägen

  Hallstorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ett vatten och avloppsarbete

  Tid: 2021-04-26 till 2021-05-03.

  Läs mer
 • Långåkersvägen

  Tid: Arbetet startar torsdag 15/4 kl 07:00 och beräknas vara klart torsdag 29/4 kl 15:00.Långåkersvägen stängs av för genomfartstrafik på grund av ett vägarbete. Entreprenören ska återställa kantsten mellan körbana och gångbana.
  Läs mer
 • Värnhemstorget

  Trafiken vid Värnhemstorget mellan Ehrensvärdsgatan och fram till Hornsgatan kommer påverkas av ett vägarbete.
  Tid: 15/4 till och med den 28/5
  Ett undantag den 16/4 klockan 19:00 då man kommer stänga av korsningen enligt ritningen ovan på grund av att man ska gräva ner ledningen den biten och detta beräknas vara klart till den 17/4 klockan 07:00 (alltså en kväll/natt)
  Läs mer
 • Lönngatan

  Mellan den 19/4 klockan 09:00 – 3/5 klockan 15:00 stängs Lönngatan av för trafik på grund av en VA-grävning till nytt bostadshus.
  Läs mer
 • Grepgatan

  Tid: Arbetet startar måndag 19/4 kl 07:00 och beräknas vara klart tisdag 27/4 kl 16:00.

  Grepgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett vägarbete. Entreprenören ska koppla in en ny vattenledning.

  Läs mer
 • Ahrenbergsgatan

  Tid: Arbetet startar torsdag 8/4 och beräknas vara klart 30/9 2022.Ahrenbergsgatan stängs av för fordonstrafik på grund av nybyggnation. Det är endast i norrgånde riktning som gatan stängs av.
  Läs mer
 • Kornettsgatan

  Kornettsgatan stängs av för fordonstrafik vid två tillfällen. Entreprenören ska lyfta material in till en innergård med en mobilkran.
  Läs mer
 • Hyllie Vattenparksgata

  Hyllie Vattenparksgata stängs av för fordonstrafik för ett vägarbete.Tid: Arbetet startar måndag 19/4 kl 07:00 och beräknas vara klart onsdag 28/4 kl 16:00.
  Läs mer
 • Geijersgatan

  Geijersgatan stängs av för motorfordonstrafik för flera olika arbeten. Två entreprenörer ska få inkopplat fjärrvärme till sina fastigheter och en entreprenör ska dra sponten och återfylla schaktet mellan källarvägg och gångbanan.Tid: Arbetena startar på måndag 29/3 kl 09:00 och är klart fredag 7/5 kl 16:00.
  Läs mer
 • Östra Farmvägen

  Mellan den 15/3 klockan 09:00 – 27/4 klockan 15:00 stängs Östra Farmvägen av på grund av en VA och fjärrvärmegravning.
  Läs mer
 • Bergsgatan

  Bergsgatan kommer stängas av i två olika etapper för att bygga två stycken farthinder mellan Spågatan och Amiralsgatan.
  Läs mer
 • Betselgatan

  Betselgatan stängs av för biltrafik mellan Ridbanegatan och Sadelgatan för ett arbete med att lägga en ny fjärrvärmeledning.Tid: Arbetet startar den 22/2 och beräknas vara klart den 16/5.
  Läs mer
 • Skeppsgatan

  På grund av bostadsbyggande kommer Skeppsgatan att stängas av för fordonstrafik.Tid: Arbetet startar måndag 1/3 och beräknas vara klart 31/3 2023.
  Läs mer
 • Kung Oscars väg

  Del av Kung Oscars väg stängs av för motorfordonstrafik på grund av en övergrävning med VA-ledningar.Tid: den 9/2 – 30/4
  Läs mer
 • Jägersrovägen

  Jägersrovägen kommer att stängas av för all trafik mellan Galoppgatan och Hästskogatan på grund av ett vägarbete.Tid: Arbetet starta den 11/1 2021 Kl 09:00 och beräknas vara klart den 31/5 2021.
  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Ett körfält stängs på Annetorpsvägen mellan Pildammsvägen och Hyllie Boulevard. Entreprenören ska påbörja grundläggning och sedan gjuta stödkonstruktionen till det nya bostadsområdet.Tid: Arbetet startar måndag 2/11 och beräknas vara klart 2021-09-30.
  Läs mer
 • Almbacksgatan

  Almbacksgatan stängs av för fordonstrafik.
  Entreprenören ska lyfta upp fönster till fastigheten.
  Tid: Arbetet startar på måndag 31/8 kl 07:00 och beräknas vara klart samma dag kl 16:00.
  Läs mer
 • Geijersgatan

  Geijersgatan kommer att enkelriktas i cirka två års tid. Tre stycken tomter ska bebyggas med fastigheter och handel.Tid: Arbetet startar 1/9 2020 och beräknas vara klart 30/11-2022.
  Läs mer
 • Gasverksgatan

  Gasverksgatan kommer att stängas för trafik mellan Stora Nygatan och Frans Henriksgatan den 10/8 kl 07:00.Tid:
  Gatan kommer att vara stängd till den 14 augusti 2023 på grund av fastighetsrenovering.

  Läs mer
 • Atles gata

  Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.
  Läs mer
 • Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

  Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer

Senast ändrad: 2021-04-12 08:39