$left
$middle

Donationer för lärare och andra yrkesverksamma

För anställda i Malmö stad

För personal på förskolor och skolor

För lärare – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens donationer

Ansökan sker via din skola.

Konststipendier och fonder

Årligen förvaltar Malmö Konstmuseum fem stipendie- och bidragsfonder. Totalt delas två miljoner kronor ut till konstnärer som är födda eller bosatta i Skåne.

Kontakta oss

sv