Avgift för plats på förskola, familjedaghem eller fritidshem

När du har ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (pedagogisk omsorg) måste du betala en månadsavgift för platsen. Du ska göra en inkomstanmälan för att få rätt månadsavgift baserat på inkomst. Om du vill kan du också räkna ut hur mycket du ska betala i månadsavgift.

Månadsavgift och inkomstanmälan

Räkningsmottagare och betalningsansvarig för månadsavgiften ska alltid vara den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos.

Månadsavgiften baseras på

  • hushållets totala skattepliktiga inkomst per månad
  • hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller familjedaghem.

Är ni två vuxna i hushållet så ska båda anmäla inkomst var för sig men månadsavgiften beräknas på den sammanlagt anmälda inkomsten.

Anmäl rätt inkomst

Det är viktigt att anmäla inkomst i samband med att ditt barn börjar i förskola, på fritidshem eller familjedaghem. Detta för att du ska betala rätt månadsavgift i förhållande till inkomsten. Om du inte gör en inkomstanmälan debiteras automatiskt full avgift enligt regler för maxtaxa.

Tänk på att

  • Om hushållets verkliga inkomst är högre än du angett i din anmälan behöver du i efterhand betala mellanskillnaden på månadsavgiften.
  • Om hushållets verkliga inkomst är lägre än i anmälan kommer du få mellanskillnaden tillgodo.

Du ska anmäla din medelinkomst per månad via vår e-tjänst. Om ni är två vuxna som bor i hushållet så ska båda anmäla sina inkomster var för sig.

Om du vill kan du räkna ut hur mycket du ska betala i månadsavgift.

Ändrad inkomst – anmäl via e-tjänst

Det är viktigt att göra en ny inkomstanmälan så fort hushållets inkomst ändras. Inkomsten kan ändras max två månader bakåt. Om ändrad inkomst påverkar avgiften regleras mellanskillnaden i kommande faktura.

Ändrad familjesituation – kontakta Malmö stad

Om familjesituationen ändras, till exempel om du flyttar ihop med någon eller separerar, så kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och därmed påverka avgiften. Gifta som bor på olika adresser får en avgift baserad på bådas inkomst. Vid skilsmässa baseras avgiften på bådas inkomst tills dess att skilsmässan gått igenom.

Anmäl ändrad familjesituation genom att kontakta Malmö stad på 040-34 10 00 eller via e-post malmostad@malmo.se.

Högre månadsavgift under juni–juli

Har ditt barn förskoleplats och är 3–6 år betalar du en högre avgift under juni och juli månad. Anledningen till detta är att du har en rabatterad taxa under skolterminerna augusti–maj på grund av rätten till allmän förskola. Rabatten gäller inte under sommaren, då man betalar efter ordinarie förskoletaxa. Allmän förskola innebär att ditt barn får 15 avgiftsfria timmar per vecka i förskolan under skolterminerna.

Maxtaxa

Malmö stad använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för Malmö stad och andra kommuner som har maxtaxa.

Du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 50 340 kronor eller mer i månaden före skatt år 2021.

Syskonrabatt

Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för andra och tredje barnet. Observera att barnen måste vara folkbokförda på samma adress och ha plats inom en verksamhet samtidigt för att syskonrabatten ska gälla. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform, står alltid som första barn på räkningen och betalar ordinarie avgift.

För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Kontroller av inbetalda avgifter

Malmö stad genomför regelbundet kontroller av att vårdnadshavare har betalat rätt avgifter för plats på förskola, fritidshem eller familjedaghem. Kontrollerna skapar rättvisa - ingen ska betala för mycket eller för lite i avgift.