Avgift för plats på förskola, familjedaghem eller fritidshem

När du har ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (pedagogisk omsorg) måste du betala en månadsavgift för platsen. Du ska göra en inkomstanmälan för att få rätt månadsavgift baserat på inkomst. Om du vill kan du också räkna ut hur mycket du ska betala i månadsavgift.

Har du fakturafrågor? Kontakta Malmö stad.
Telefon: 040-34 51 35
Telefontider: Måndag–torsdag klockan 09.00–12.00.
E-post: malmostad@malmo.se

Månadsavgift och inkomstanmälan

Räkningsmottagare och betalningsansvarig för månadsavgiften ska alltid vara den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört.

Månadsavgiften baseras på

  • den totala skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad
  • hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller familjedaghem.

Det är viktigt att du gör inkomstanmälan i samband med att ditt barn börjar i förskola, på fritidshem eller familjehem för att du ska betala in en korrekt månadsavgift i förhållande till inkomsten. Om du inte gör en inkomstanmälan får du automatisk betala full avgift för ditt barn enligt maxtaxan.

Högre månadsavgift under juni–juli

Har ditt barn förskoleplats och är 3–6 år betalar du en högre avgift under juni och juli månad. Anledningen till detta är att du har en rabatterad taxa under skolterminerna augusti–maj på grund av rätten till allmän förskola. Rabatten gäller inte under sommaren, då man betalar efter ordinarie förskoletaxa. Allmän förskola innebär att ditt barn får 15 avgiftsfria timmar per vecka i förskolan under skolterminerna.

Ändrad inkomst eller familjesituation

Det är viktigt att du gör en ny inkomstanmälan så fort hushållets inkomst förändras, till exempel på grund av en ändrad familjesituation. 

  • Om ditt hushålls verkliga inkomst blir högre än du angett i din anmälan får du betala mellanskillnaden på månadsavgiften i efterhand.
  • Om ditt hushålls verkliga inkomst blir lägre än du angett i din anmälan får du betala en högre avgift än du egentligen skulle betala.

Maxtaxa

Malmö stad använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för Malmö stad och andra kommuner som har maxtaxa.

Du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 50 340 kronor eller mer i månaden före skatt år 2021.

Syskonrabatt

Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för andra och tredje barnet. Observera att barnen måste vara folkbokförda på samma adress och ha plats inom en verksamhet samtidigt för att syskonrabatten ska gälla. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform, står alltid som första barn på räkningen och betalar ordinarie avgift.

För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Kontroller av inbetalda avgifter

Malmö stad genomför regelbundet kontroller av att vårdnadshavare har betalat rätt avgifter för plats på förskola, fritidshem eller familjedaghem. Kontrollerna skapar rättvisa - ingen ska betala för mycket eller för lite i avgift.